Ca dao về thầy cô giáo


Monkey Junior

Muốn sang thì bắc cầu Kiều

Muốn con hay chữ thì yêu kính thầy.

 

Cơm cha, áo mẹ, chữ thầy

Nghĩ sao cho bố những ngày ước mong.

 

Gươm vàng rớt xuống Hồ Tây

Ơn cha nghĩa trọng công thầy cũng sâu.

 

Mấy ai là kẻ không thầy

Thế gian thường nói đố mày làm nên.

 

Vua, thầy, cha, ấy ba ngôi

Kính thờ như một, trẻ ơi ghi lòng.

 

Mười năm rèn luyện sách đèn

Công danh gặp bước, chớ quên ơn thầy.

 

Mẹ cha công đức sinh thành

Ra trường thầy dạy học hành cho hay.

 

Ơn Thầy không bằng gốc bễ,

Nghĩa Thầy Gánh vác cuộc đời học sinh.

 

Ăn quả nhớ kẻ trồng cây

Có danh có vọng nhớ thầy khi xưa.

 

Công cha, áo mẹ, chữ thầy

Gắng  công mà học có ngày thành danh.

 

Bẻ lau làm viết chép văn

Âu Dương có mẹ dạy răn như thầy.

 

Dốt kia thì phải cậy thầy

Vụng kia cậy thợ thì mày làm nên.

 

Đến đây viếng cảnh viếng thầy

Không say mùi đạo cũng khuây mùi trần.

 

Ở đây gần bạn gần thầy

Có công mài sắt có ngày nên kim.

 

Con ơi ham học chớ đùa

Bữa mô ngày Tết thỉnh bùa thầy đeo.

 

Con hơn cha là nhà có phúc

Trò hơn thầy là đất nước yên vui.

 

Con ơi ghi nhớ lời này

Công cha, nghĩa mẹ, công thầy chớ quên.

 

Dạy con từ thuở tiểu sinh

Gần thầy gần bạn tập tành lễ nghi

Học cho "cách vật trí tri"

Văn chương chữ nghĩa nghề gì cũng thông.


Đọc online tại truyenthieunhi.net: Ca dao về thầy cô giáo

Monkey Junior Early star

Mục lục

Danh ngôn về sách
 

Một người không đọc sách chẳng hơn gì kẻ không biết đọc. A person who won’t read has no advantage over one who can’t read.

Chúng ta hãy dịu dàng và tử tế nâng niu những phương tiện của tri thức. Chúng ta hãy dám đọc, nghĩ, nói và viết. Let us tenderly and kindly cherish, therefore, the means of knowledge. Let us dare to read, think, speak, and write.

Một cuốn sách hay trên giá sách là một người bạn dù quay lưng lại nhưng vẫn là bạn tốt. A good book on your shelf is a friend that turns its back on you and remains a friend.

Trong những cuốn sách ẩn chứa linh hồn của suốt chiều dài quá khứ. In books lies the soul of the whole past time.

 

xơ polyester xo polyester tiếng anh trẻ em bé học tiếng anh