Vmonkey

Danh ngôn thời gian

Sự khác biệt giữa quá khứ, hiện tại và tương lai chỉ là một ảo tưởng dai dẳng đến ngoan cố.
The distinction between the past, present and future is only a stubbornly persistent illusion.
Albert Einstein
~*~
Thời gian đã mất không bao giờ tìm lại được.
Lost time is never found again.
Benjamin Franklin
~*~
Nỗi buồn bay đi trên đôi cánh của thời gian.
Sadness flies away on the wings of time.
La Fontaine
~*~
Hãy có thời gian cho cả công việc và hưởng thụ; khiến mỗi ngày vừa hữu ích vừa thoải mái, và chứng tỏ rằng bạn hiểu giá trị của thời gian bằng cách sử dụng nó thật tốt. Và rồi tuổi trẻ sẽ tươi vui, và tuổi già không có nhiều hối tiếc, và cuộc đời sẽ là một thành công tươi đẹp.
Have regular hours for work and play; make each day both useful and pleasant, and prove that you understand the worth of time by employing it well. Then youth will be delightful, old age will bring few regrets, and life will become a beautiful success.
Louisa May Alcott
~*~
Tài sản lớn nhất của bạn là khả năng kiếm tiền. Tài nguyên lớn nhất của bạn là thời gian.
Your greatest asset is your earning ability. Your greatest resource is your time.
Brian Tracy
~*~
Giúp bạn bè khi họ cần thật dễ dàng, nhưng dành cho họ thời gian không phải lúc nào cũng thuận lợi.
To help a friend in need is easy, but to give him your time is not always opportune.
Charlie Chaplin
~*~
Thời gian mà bạn hưởng thụ để phung phí, không lãng phí.
Time you enjoy wasting, was not wasted.
John Lennon
~*~
Người khôn ngoan là người học được những sự thật này: Rắc rối là tạm thời. Thời gian là thuốc bổ. Khổ đau là ống nghiệm.
Wise are they who have learned these truths: Trouble is temporary. Time is tonic. Tribulation is a test tube.
William Arthur Ward
~*~
Lòng kiên nhẫn và thời gian làm được nhiều hơn là sức mạnh hay nhiệt huyết.
Patience and time do more than strength or passion.
La Fontaine
~*~
Cuộc đời đã ngắn ngủi như vậy mà chúng ta vẫn rút ngắn nó thêm khi bất cẩn lãng phí thời gian.
Short as life is, we make it still shorter by the careless waste of time.
Victor Hugo
~*~
Anh có thể trì hoãn, nhưng thời gian thì không.
You may delay, but time will not.
Benjamin Franklin
~*~
Anh có yêu cuộc sống không? Vậy đừng lãng phí thời gian, vì đó là vật liệu của cuộc sống.
Dost thou love life? Then do not squander time, for that is the stuff life is made of.
Benjamin Franklin
~*~
Giống như tuyết mùa đông trên bãi cỏ mùa hè, thời gian đã qua là thời gian đã mất.
Like winter snow on summer lawn, time past is time gone.
Khuyết danh
~*~
Tiền bạc và thời gian là những gánh nặng ghê gớm nhất của cuộc đời... và những kẻ bất hạnh nhất là những người sở hữu chúng nhiều hơn mình có thể sử dụng.
Money and time are the heaviest burdens of life, and... the unhappiest of all mortals are those who have more of either than they know how to use.
Samuel Johnson
~*~
Tính cách là kết quả của hai thứ: thái độ tinh thần và cách chúng ta sử dụng thời gian.
Character is the result of two things: mental attitude and the way we spend our time.
Elbert Hubbard
~*~
Nếu một người cho bạn thời gian của mình, anh ta không thể cho bạn món quà nào quý giá hơn nữa.
If a person gives you his time, he can give you no more precious gift.
Frank Tyger
~*~
Con người không bao giờ được lãng phí thời gian vô ích để tiếc nuối quá khứ hay phàn nàn về những thay đổi khiến mình khó chịu, bởi thay đổi là bản chất của cuộc sống.
One must never lose time in vainly regretting the past or in complaining against the changes which cause us discomfort, for change is the essence of life.
Anatole France
~*~
Tinh thần khỏe khoắn giữ cho cơ thể khỏe khoắn. Hãy nhận lấy những tư tưởng của ngày hôm nay và giải phóng những tư tưởng của ngày hôm qua. Với ngày mai, hãy dành cho nó đủ thời gian để cân nhắc khi nó trở thành ngày hôm nay.
A fresh mind keeps the body fresh. Take in the ideas of the day, drain off those of yesterday. As to the morrow, time enough to consider it when it becomes today.
Edward Bulwer Lytton
~*~
Người nào dám lãng phí một giờ đồng hồ hãy còn chưa phát hiện ra giá trị của cuộc sống.
A man who dares to waste one hour of time has not discovered the value of life.
Charles Darwin
~*~
Âm nhạc đến với chúng ta chỉ với một mục đích duy nhất, thiết lập trật tự, bao gồm và đặc biệt bao gồm mối liên hệ giữa con người và thời gian.
Music is given to us with the sole purpose of establishing an order in things, including, and particularly, the coordination between man and time.
Igor Stravinsky
~*~
Sự chần chừ là kẻ trộm thời gian.
Procrastination is the thief of time.
Edward Young
~*~
Thời gian thay đổi tất cả, chỉ trừ thứ bên trong chúng ta luôn luôn khiến ta thấy ngạc nhiên vì thay đổi.
Time changes everything except something within us which is always surprised by change.
Thomas Hardy
~*~
Đúng giờ là phẩm hạnh không thể thiếu của các nhà kinh doanh, và là sự lịch sự thanh nhã của các hoàng tử.
Punctuality is the stern virtue of men of business, and the graceful courtesy of princes.
Edward Bulwer Lytton
~*~
Thời gian là kẻ sát nhân giỏi nhất.
Time is the best killer.
Agatha Christie
~*~
Thời gian là người thầy tuyệt vời, nhưng thật không may, nó giết tất cả học trò của mình.
Time is a great teacher, but unfortunately it kills all its pupils.
Hecto Berlioz
~*~
Tôi là ngày mai, hay ngày tương lai nào đó, cho những gì tôi thiết lập ngày hôm nay. Tôi là ngày hôm nay cho những gì tôi thiết lập ngày hôm qua hay ngày nào đó đã trôi qua.
I am tomorrow, or some future day, what I establish today. I am today what I established yesterday or some previous day.
James Joyce
~*~
Không gì lãng phí thời gian nếu bạn biết sử dụng kinh nghiệm đó.
Nothing is a waste of time if you use the experience wisely.
Auguste Rodin
~*~
Tốc độ của thời gian là một giây trên một giây.
The speed of time is one second per second.
Khuyết danh
~*~
Chúng ta không nên nói một giờ của người này đáng giá với một giờ của người khác, mà nên nói người này trong một giờ cũng đáng giá như người khác trong một giờ. Thời gian là tất cả, con người không là gì: nhiều nhất cũng chỉ là thân xác của thời gian.
We should not say that one man's hour is worth another man's hour, but rather that one man during an hour is worth just as much as another man during an hour. Time is everything, man is nothing: he is at the most time's carcass.
Karl Marx
~*~
Thời gian tạo ra nhiều biến đổi hơn là lí lẽ.
Time makes more converts than reason.
Thomas Paine
~*~
Nếu thời gian là thứ đáng giá nhất, phí phạm thời gian hẳn phải là sự lãng phí ngông cuồng nhất.
If time be of all things the most precious, wasting time must be the greatest prodigality.
Benjamin Franklin
~*~
Thời gian là cơn bão mà tất cả chúng ta đều lạc đường trong đó.
Time is a storm in which we are all lost.
William Carlos Williams
~*~
Hỏi: Làm thế nào để không lãng phí thời gian?
Đáp: Bằng cách lúc nào cũng ý thức về điều đó.
Những điều có thể làm để lãng phí: Chờ đợi cả ngày bồn chồn trên ghế trong phòng đợi của nha sĩ; đứng trên ban công cả chiều Chủ nhật; nghe bài giảng bằng ngôn ngữ mình không hiểu; đi bằng đường tàu xa nhất và ít thuận tiện nhất, và dĩ nhiên đứng cả buổi xếp hàng trước quầy vé rạp hát và rồi không mua vé; và cứ như vậy...
Query: How contrive not to waste one's time? 
Answer: By being fully aware of it all the while. 
Ways in which this can be done: By spending one's days on an uneasy chair in a dentist's waiting-room; by remaining on one's balcony all of a Sunday afternoon; by listening to lectures in a language on doesn't know; by traveling by the longest and least-convenient train routes, and of course standing all the way; by lining up at the box-office of theaters and then not buying a seat; and so forth.
Albert Camus
~*~
Vấn đề không phải là có thời gian, mà là tìm được thời gian.
It's not about having time, it's about making time.
Khuyết danh
~*~
Thời gian bay như một mũi tên; hoa quả bay như một quả chuối.
Time flies like an arrow; fruit flies like a banana.
Groucho Marx
~*~
Thời giờ là tiền bạc.
Time is money.
Benjamin Franklin
~*~
Đồng hồ nói thật to. Tôi ném nó đi, nó khiến tôi sợ hãi vì điều nó nói.
The clock talked loud. I threw it away, it scared me what it talked.
Tillie Olsen
~*~
Thời gian chỉ dịu dàng với ai dịu dàng với nó.
Time deals gently only with those who take it gently.
Anatole France
~*~
Sự hoàn hảo đạt được từng chút một; nó cần bàn tay của thời gian.
Perfection is attained by slow degrees; it requires the hand of time.
Voltaire
~*~
Tôi vẫn chưa hiểu tại sao ngày có thể vừa dài vừa ngắn: dài để sống hết quãng đời, có thể, nhưng lê thê tới nỗi chúng hòa nhập vào nhau. Chúng không còn tên nữa. Chỉ có 'ngày hôm qua' và 'ngày mai' còn ý nghĩa với tôi.
I hadn't understood how days could be both long and short at the same time: long to live through, maybe, but so drawn out that they ended up flowing into one another. They lost their names. Only 'yesterday' and 'tomorrow' still had any meaning for me.
Albert Camus
~*~
Thời gian làm mòn mọi gót giày.
Time wounds all heels.
John Lennon
~*~
Đồng hồ giết thời gian... thời gian còn chết chừng nào nó bị những bánh xe nhỏ bé tíc tắc đi; chỉ khi đồng hồ dừng lại thời gian mới sống.
Clocks slay time... time is dead as long as it is being clicked off by little wheels; only when the clock stops does time come to life.
William Faulkner
~*~
Thời gian có được không nhất thiết trùng với thời gian có thể tận dụng hoàn toàn.
Time granted does not necessarily coincide with time that can be most fully used.
Tillie Olsen
~*~
Ở điểm cuối của cuộc đời, bạn sẽ không bao giờ nuối tiếc chuyện không vượt qua thêm một bài thi, chiến thắng thêm một tranh chấp, hay hoàn thành thêm một việc kinh doanh. Bạn sẽ nuối tiếc đã không sử dụng thời gian để ở bên cạnh vợ chồng, bạn bè, con cái, hay cha mẹ mình.
At the end of your life, you will never regret not having passed one more test, not winning one more verdict, or not closing one more deal. You will regret time not spent with a husband, a friend, a child, or a parent.
Barbara Bush
~*~
Con người thường bán thời gian để kiếm tiền rồi lại dùng tiền để giết thời gian.
Khuyết danh
~*~
Niềm tin sẽ chiến thắng nỗi sợ hãi, thất bại không có nghĩa là thua cuộc, và thời gian sẽ chữa lành mọi nỗi đau.
Khuyết danh
~*~
Nhiều người không quan tâm tới tiền bạc của mình cho tới khi nó gần như cạn kiệt, và những người khác cũng đối xử với thời gian của mình như vậy.
Many people take no care of their money till they come nearly to the end of it, and others do just the same with their time.
Johann Wolfgang von Goethe
~*~
Mọi chuyện xảy ra với mọi người không sớm thì muộn nếu có đủ thời gian.
Everything happens to everybody sooner or later if there is time enough.
George Bernard Shaw
~*~
Chỉ có thời gian mới đủ sức mài mòn hòn đá vô tri thành viên ngọc tỏa sáng lung linh, chỉ có thời gian mới đủ sức biến một người bình thường thành một bậc vĩ nhân và cũng chỉ có thời gian mới minh chứng cho những giá trị chân thật nhất.
Khuyết danh
~*~
Cuộc sống và thời gian là hai người thầy tốt nhất. Cuộc sống dạy chúng ta sử dụng tốt thời gian và thời gian dạy chúng ta giá trị của cuộc sống.
Life and time are the best teachers. Life teaches us to make good use of time and time teaches us the value of life.
Khuyết danh
~*~
Đừng để Cát thời gian xóa đi niềm vui sống.
Don't let the Sands of Time erase your joy of living.
Khuyết danh
~*~
Tất cả những viên ngọc trai tỏa sáng lung linh, tất cả những con người vĩ đại, tất cả những giá trị thực sự đều cần tới minh chứng là thời gian.
All shining pearls, all great men, all true values require time as an evidence.
Khuyết danh
~*~
Hạnh phúc và sự thoải mái trong vật chất, ái dục chỉ là sự ảo giác, chúng ta không thể dựa vào những điều này bời vì đến một lúc nào đó nó sẽ tan biến.
Thời gian sẽ lấy đi tất cả, niềm đam mê của ta hay vẻ đẹp của nàng, thời gian sẽ cướp đi hết.
Lời Đức Phật khi chưa xuất gia
~*~
Tất cả những gì chúng ta cần quyết định là phải làm gì với thời gian ta có.
All we have to decide is what to do with the time that is given us.
Tolkien
~*~
Rồi một ngày bạn sẽ nghe thấy tiếng thời gian sột soạt như cát khi tràn qua những kẽ ngón tay mình.
One day you will hear the sound of time rustling as it slips through your fingers like sand.
Sergei Lukyanenko
~*~
Một khi thời gian qua đi thì sẽ không bao giờ trở lại, chỉ có lòng người muốn quay lại với thời gian.
Khuyết danh
~*~
Thời gian tới theo từng giọt.
Time itself comes in drops.
William James
~*~
Người ta luôn có đủ thời gian nếu biết sắp xếp khéo.
One always has time enough, if one will apply it well.
Johann Wolfgang von Goethe
~*~
Mọi chuyện xảy ra với mọi người không sớm thì muộn nếu có đủ thời gian.
George Bernard Shaw          
Con người thường bán thời gian để kiếm tiền rồi lại dùng 28 người thích    thích danh ngôn Thích
Nhiều người không quan tâm tới tiền bạc của mình cho tới khi nó gần như cạn kiệt, và những người khác cũng đối xử với thời gian của mình như vậy.
Johann Wolfgang von Goethe        

Đọc online tại truyenthieunhi.net: Danh ngôn thời gian

Monkey Junior

Mục lục

Danh ngôn về sách
 

Một người không đọc sách chẳng hơn gì kẻ không biết đọc. A person who won’t read has no advantage over one who can’t read.

Chúng ta hãy dịu dàng và tử tế nâng niu những phương tiện của tri thức. Chúng ta hãy dám đọc, nghĩ, nói và viết. Let us tenderly and kindly cherish, therefore, the means of knowledge. Let us dare to read, think, speak, and write.

Một cuốn sách hay trên giá sách là một người bạn dù quay lưng lại nhưng vẫn là bạn tốt. A good book on your shelf is a friend that turns its back on you and remains a friend.

Trong những cuốn sách ẩn chứa linh hồn của suốt chiều dài quá khứ. In books lies the soul of the whole past time.

 

Finger Math xơ polyester xo polyester Monkey Stories Monkey Junior tiếng anh trẻ em Monkey Junior bé học tiếng anh Monkey math Monkey Stories