Truyện ngụ ngôn La Fontaine: Gà trống và viên ngọc trai


Monkey Junior

Một hôm có con gà trống mang viên ngọc trai đến nhà người buôn ngọc bậc nhất kinh thành và nói:

- Tôi thấy nó thật sáng và không có vết nhưng với tôi một chút thóc có lẽ tốt hơn.

Lại có một kẻ không hiểu biết đem một tập bản thảo gốc đến hiệu sách và nói:

- Tôi biết nó rất giá trị nhưng một ít tiền thì có lẽ sẽ tốt cho tôi hơn.

Đọc online tại truyenthieunhi.net: Truyện ngụ ngôn La Fontaine: Gà trống và viên ngọc trai

Monkey Junior Early star

Mục lục

Danh ngôn về sách
 

Một người không đọc sách chẳng hơn gì kẻ không biết đọc. A person who won’t read has no advantage over one who can’t read.

Chúng ta hãy dịu dàng và tử tế nâng niu những phương tiện của tri thức. Chúng ta hãy dám đọc, nghĩ, nói và viết. Let us tenderly and kindly cherish, therefore, the means of knowledge. Let us dare to read, think, speak, and write.

Một cuốn sách hay trên giá sách là một người bạn dù quay lưng lại nhưng vẫn là bạn tốt. A good book on your shelf is a friend that turns its back on you and remains a friend.

Trong những cuốn sách ẩn chứa linh hồn của suốt chiều dài quá khứ. In books lies the soul of the whole past time.

 

xơ polyester xo polyester tiếng anh trẻ em bé học tiếng anh