Truyện ngụ ngôn La Fontaine: Sư tử bị ốm và con cáo


Monkey Junior

Sư tử chúa tể muôn loài đang bị ốm nằm trong hang. Nó cho thông báo đến các chư hầu của mình mau chóng cử đại diện đến thăm viếng nó với lời hứa hẹn ngọt ngào sẽ đối đãi tử tế với chúng. Chỉ dụ của Chúa tể ban ra khiến dân chúng đều răm rắp thi hành, duy chỉ có họ hàng nhà Cáo vẫn ở lì trong nhà chẳng chịu tới thăm Sư Tử. Một con trong đám giải thích lý do:

Những dấu chân in lên bụi ở cửa hang Sư Tử của những vị khách đến thăm chúa Sơn Lâm trên ngôi cao kia, hãy nhìn kỹ hang ấy mà xem, không thấy dấu hiệu nào của sự trở về cả. Điều ấy chẳng đáng để chúng ta nghi ngờ. Đấng chí tôn đánh lừa chúng ta sao. Vô cùng cảm ơn tấm lá chắn kia, tôi cũng tin nó là tốt nhưng trong hang sâu kia, tôi đã thấy rõ mưu đồ cũng như thấy rõ người vào và chẳng thấy ra cả.

Đọc online tại truyenthieunhi.net: Truyện ngụ ngôn La Fontaine: Sư tử bị ốm và con cáo

Monkey Junior Early star

Mục lục

Danh ngôn về sách
 

Một người không đọc sách chẳng hơn gì kẻ không biết đọc. A person who won’t read has no advantage over one who can’t read.

Chúng ta hãy dịu dàng và tử tế nâng niu những phương tiện của tri thức. Chúng ta hãy dám đọc, nghĩ, nói và viết. Let us tenderly and kindly cherish, therefore, the means of knowledge. Let us dare to read, think, speak, and write.

Một cuốn sách hay trên giá sách là một người bạn dù quay lưng lại nhưng vẫn là bạn tốt. A good book on your shelf is a friend that turns its back on you and remains a friend.

Trong những cuốn sách ẩn chứa linh hồn của suốt chiều dài quá khứ. In books lies the soul of the whole past time.

 

xơ polyester xo polyester tiếng anh trẻ em bé học tiếng anh