Truyện cười song ngữ – Flies


Monkey Junior

Flies

Alisa walked into the kitchen to find her brother walking around with a fly swatter.

“What are you doing?” she asked.
“Hunting flies,” He responded.
“Oh, killing any?” She asked.
“Yep, three males, two females,” he replied.
Intrigued, she asked, “How can you tell?”
He responded, “Three were on a beer can, two were on the phone.”
Ruồi
Alisa bước vào nhà bếp để tìm thấy anh trai mình đi bộ xung quanh với một cái vỉ đập ruồi.
“Bạn đang làm gì?” cô hỏi.
“Săn bắn ruồi” Anh trả lời.
“Ồ, giết chết nào không?” Cô hỏi.
“Đúng, ba nam, hai người phụ nữ,” ông trả lời.
Tò mò, cô hỏi, “Làm thế nào bạn có thể biết được?”
Ông trả lời: “Ba trên một bia có thể, hai người trên điện thoại.”

Đọc online tại truyenthieunhi.net: Truyện cười song ngữ – Flies

Monkey Junior Early star

Mục lục

Danh ngôn về sách
 

Một người không đọc sách chẳng hơn gì kẻ không biết đọc. A person who won’t read has no advantage over one who can’t read.

Chúng ta hãy dịu dàng và tử tế nâng niu những phương tiện của tri thức. Chúng ta hãy dám đọc, nghĩ, nói và viết. Let us tenderly and kindly cherish, therefore, the means of knowledge. Let us dare to read, think, speak, and write.

Một cuốn sách hay trên giá sách là một người bạn dù quay lưng lại nhưng vẫn là bạn tốt. A good book on your shelf is a friend that turns its back on you and remains a friend.

Trong những cuốn sách ẩn chứa linh hồn của suốt chiều dài quá khứ. In books lies the soul of the whole past time.

 

xơ polyester xo polyester tiếng anh trẻ em bé học tiếng anh