Làm một điều tốt bạn sẽ được nhận một điều tốt khác


Monkey Junior

ONE GOOD TURN DESERVES ANOTHER


Once a swarm of bees had put up their hive in a tree that stood on the bank of a river. They remained busy collecting honey all the day. One day a bee felt thirsty and went to the river. As it tried to drink water, the water carried it away. So, it was about to drown.

Fortunately, a dove was sitting on the branch of a tree.

She saw the bee in trouble and immediately went for it's rescue. She plucked a broad leaf from the tree, flew to the bee and dropped the leaf near it. The bee mounted the leaf, dried it's wings and flew away to safety.

After few days, the dove was caught in a big danger. She was sitting on the branch of a tree when an archer aimed at it. She thought of flying away but a hawk was hovering above her head. She could see her death nearby.

Luckily, the bee came there. Seeing the dove in danger, it stung him. The arrow went off but missed it's aim and hit the hawk instead and killed it. Thus, the dove was saved from death.

Source: Kids Front

Làm một điều tốt bạn sẽ nhận được một điều tốt khác.

Kể cả khi, đàn ong đã cất giữ mật của chúng trên một cái cây ven bờ sông. Chúng vẫn bận rộn thu lượm mật ong hàng ngày. Một lần nọ, một con ong cảm thấy khát nước và rồi nó đi đến con sông. Khi nó cố gắng uống nước,nước bỗng cuốn nó đi mất. Vì vậy,nó sém chết đuối.

May mắn thay, một con chim bồ câu đang đậu trên cành cây.

Cô nhìn thấy con ong gặp nạn và ngay lập tức cô ấy bay đến giải cứu chú ong. Cô hái một chiếc lá rộng từ cái cây, bay tới chú ong và thả lá xuống gần chỗ nó. Cậu ta bám chặt vào chiếc lá, sấy khô đôi cánh của mình và bay ra nơi an toàn.

Vài ngày sau, chim bồ câu đứng trước một mối nguy hiểm lớn. Cô đang đậu trên cành khi đó một cung thủ nhắm vào cô. Lúc đó cô nghĩ mình nên bay đi nhưng khi đó một con chim ưng lại đang lượn lờ trên đầu của cô. Cô có thể nhìn thấy cái chết đang cận kề.

May mắn thay, chú ong đã đến kịp lúc. Nhìn thấy chim bồ câu đang gặp nguy hiểm, cậu ta liền chích tên cung thủ. Mũi tên bay đi nhưng đã bị trật và rồi chú ong cũng chích cho chim ưng một nhát và kết liễu nó.Cuối cùng,chim bồ câu đã thoát chết.

Đọc online tại truyenthieunhi.net: Làm một điều tốt bạn sẽ được nhận một điều tốt khác

Monkey Junior Early star

Mục lục

Danh ngôn về sách
 

Một người không đọc sách chẳng hơn gì kẻ không biết đọc. A person who won’t read has no advantage over one who can’t read.

Chúng ta hãy dịu dàng và tử tế nâng niu những phương tiện của tri thức. Chúng ta hãy dám đọc, nghĩ, nói và viết. Let us tenderly and kindly cherish, therefore, the means of knowledge. Let us dare to read, think, speak, and write.

Một cuốn sách hay trên giá sách là một người bạn dù quay lưng lại nhưng vẫn là bạn tốt. A good book on your shelf is a friend that turns its back on you and remains a friend.

Trong những cuốn sách ẩn chứa linh hồn của suốt chiều dài quá khứ. In books lies the soul of the whole past time.

 

xơ polyester xo polyester tiếng anh trẻ em bé học tiếng anh