Truyện ngụ ngôn song ngữ : Con cáo và con cua


Monkey Junior

The fox and the crab


A Crab one day grew disgusted with the sands in which he lived.

He decided to take a stroll to the meadow not far inland.

There he would find better fare than briny water and sand mites. So off he crawled to the meadow.

But there a hungry Fox spied him, and in a twinkling, ate him up, both shell and claw.

Be content with your lot.

 

Source: www.read.gov

Con cáo và con cua

Một ngày nọ sự tức giận của một con cua càng tăng lên với những bãi cát nơi mà nó sống.

Nó quyết định đi dạo đến đồng cỏ- nơi không xa phạm vi bãi cát đó lắm.

Nơi đó, nó hy vọng có thể tìm thấy điều kiện tốt hơn về nước mặn và những con bọ cát. Vì vậy nó bò ra khỏi đó và đến đồng cỏ.

Nhưng có một con cáo đói bụng đã bí mật theo dõi và chỉ trong nháy mắt đã xơi thịt nó, ăn cả mai cua và càng cua.

Hãy hài lòng với những gì bạn có.

Đọc online tại truyenthieunhi.net: Truyện ngụ ngôn song ngữ : Con cáo và con cua

Monkey Junior Early star

Mục lục

Danh ngôn về sách
 

Một người không đọc sách chẳng hơn gì kẻ không biết đọc. A person who won’t read has no advantage over one who can’t read.

Chúng ta hãy dịu dàng và tử tế nâng niu những phương tiện của tri thức. Chúng ta hãy dám đọc, nghĩ, nói và viết. Let us tenderly and kindly cherish, therefore, the means of knowledge. Let us dare to read, think, speak, and write.

Một cuốn sách hay trên giá sách là một người bạn dù quay lưng lại nhưng vẫn là bạn tốt. A good book on your shelf is a friend that turns its back on you and remains a friend.

Trong những cuốn sách ẩn chứa linh hồn của suốt chiều dài quá khứ. In books lies the soul of the whole past time.

 

xơ polyester xo polyester tiếng anh trẻ em bé học tiếng anh