Truyện ngụ ngôn song ngữ : Con sói và con chó ròm


Monkey Junior

The wolf and the lean dog


A Wolf prowling near a village one evening met a Dog. It happened to be a very lean and bony Dog, and Master Wolf would have turned up his nose at such meager fare had he not been more hungry than usual. So he began to edge toward the Dog, while the Dog backed away.

"Let me remind your lordship," said the Dog, his words interrupted now and then as he dodged a snap of the Wolf's teeth, "how unpleasant it would be to eat me now. Look at my ribs. I am nothing but skin and bone. But let me tell you something in private. In a few days my master will give a wedding feast for his only daughter. You can guess how fine and fat I will grow on the scraps from the table. Then is the time to eat me."

The Wolf could not help thinking how nice it would be to have a fine fat Dog to eat instead of the scrawny object before him. So he went away pulling in his belt and promising to return.

Some days later the Wolf came back for the promised feast. He found the Dog in his master's yard, and asked him to come out and be eaten.

"Sir," said the Dog, with a grin, "I shall be delighted to have you eat me. I'll be out as soon as the porter opens the door."

But the "porter" was a huge Dog whom the Wolf knew by painful experience to be very unkind toward wolves. So he decided not to wait and made off as fast as his legs could carry him.

Do not depend on the promises of those whose interest it is to deceive you.

Source: Aesop Fables

Con sói và con chó ròm

Vào một buổi tối kia Con sói đang đi lảng vảng gần một ngôi làng gặp được một con chó . Con chó này rất gầy và nhiều xương và nếu như con sói không quá đói hơn bình thường thì thức ăn gầy gòm này chẳng được cáo để ý tới.Vì vậy nó dịch chuyển tới gần con chó , trong khi đó con chó lùi lại .

Con chó nói: "Hãy cho tôi biết quý danh của các hạ", lời nói của nó nói ra ngay lúc nó lùi lại như tránh bị con sói đớp, nó nói tiếp "thật là không hài lòng cho ngài nếu ăn tôi lúc này. Nhìn bộ xương sườn của tôi này. Tôi không có gì cả ngoài da bọc xương. Nhưng hãy để tôi tâm sự vài chuyện riêng tư. Vài ngày tới, ông chủ của tôi có tổ chức yến tiệc đám cưới cho đứa con gái độc nhất của ông ấy. Chắc ngài cũng có thể đoán xem tôi sẽ béo tốt như thế nào khi ăn đồ còn lại từ những bàn ăn. Khi đó là thời gian thuận lợi để ngài ăn tôi"

Con cáo không thể không nghĩ tới việc ăn một con chó béo tốt sẽ thích như thế nào thay vì một con vật gầy giơ xương trước mặt hắn. Bởi vậy nó đã thắt lưng buộc bụng và hứa sẽ quay lại.

Một vài ngày sau, con cáo đến bữa yến tiệc như đã hứa. Nó thấy con chó ở trong sân nhà chủ, và nó yêu cầu con chó ra ngoài để nó ăn thịt.

Con chó cười nhé răng "thưa ngài, tôi thật vinh dự khi được ngài ăn thịt mình. Tôi sẽ ra ngoài ngay sau khi người gác cổng mở cửa ra".

Nhưng người gác cổng lại là một con chó rất to con mà con sói đã biết bằng nó sẽ nếm trải sự đau đớn bởi con chó to đã không tử tế với những với bọn sói. Bởi vậy, nó quyết định không đợi và chạy đi nhanh nhất có thể.

Đừng phụ thuộc vào lời hứa của những người mà mối quan tâm của họ chỉ là để lừa bạn.

Đọc online tại truyenthieunhi.net: Truyện ngụ ngôn song ngữ : Con sói và con chó ròm

Monkey Junior Early star

Mục lục

Danh ngôn về sách
 

Một người không đọc sách chẳng hơn gì kẻ không biết đọc. A person who won’t read has no advantage over one who can’t read.

Chúng ta hãy dịu dàng và tử tế nâng niu những phương tiện của tri thức. Chúng ta hãy dám đọc, nghĩ, nói và viết. Let us tenderly and kindly cherish, therefore, the means of knowledge. Let us dare to read, think, speak, and write.

Một cuốn sách hay trên giá sách là một người bạn dù quay lưng lại nhưng vẫn là bạn tốt. A good book on your shelf is a friend that turns its back on you and remains a friend.

Trong những cuốn sách ẩn chứa linh hồn của suốt chiều dài quá khứ. In books lies the soul of the whole past time.

 

xơ polyester xo polyester tiếng anh trẻ em bé học tiếng anh