Truyện ngụ ngôn song ngữ : Người chăn dê và những con dê núi


Monkey Junior

The goatherd and the wild goats


One cold stormy day a Goatherd drove his Goats for shelter into a cave, where a number of Wild Goats had also found their way.

The Shepherd wanted to make the Wild Goats part of his flock; so he fed them well. But to his own flock, he gave only just enough food to keep them alive.

When the weather cleared, and the Shepherd led the Goats out to feed, the Wild Goats scampered off to the hills.

"Is that the thanks I get for feeding you and treating you so well?" complained the Shepherd.

"Do not expect us to join your flock," replied one of the Wild Goats. "We know how you would treat us later on, if some strangers should come as we did."

It is unwise to treat old friends badly for the sake of new ones.

Source: Aesop Fables

Người chăn dê và những con dê núi

Vào một ngày mưa bão lạnh, một người căn dê dồn đàn dê của ông ấy vào chỗ trú trong một cái hang, nơi mà có nhiều con dê núi cũng tìm tới đây để trú.

Người chăn cừu muốn những con dê núi này nhập vào với đàn dê của mình, bởi vậy ông ấy cho chúng ăn rất tử tế. Nhưng đối với đàn dê của mình, ông chỉ cung cấp cho chúng đủ thức ăn để chúng sống sót.

Khi trời đã quang, và người chăn dê đã dẫn đàn dê ra ngoài để kiếm ăn, đàn dê núi chạy vụt xa đến các ngọn đồi.

"Đó là lời cám ơn tao nhận được khi tao cho bọn bây ăn và đối đãi tốt với bọn bây đó hả", người chăn cừu than phiền.

MỘt con dê trong đàn dê núi đáp lại:" đừng trông mong chúng tôi nhập vào đàn dê của ông, chúng tôi biết ông cũng sẽ đối xử với chúng tôi như thế nào sau này nếu như lại có những con dê lạ khác tới như chúng tôi đã từng".

Thật ngu ngốc khi đối đãi tệ bạc với những người bạn cũ vì lợi ích của những người mới.

Đọc online tại truyenthieunhi.net: Truyện ngụ ngôn song ngữ : Người chăn dê và những con dê núi

Monkey Junior Early star

Mục lục

Danh ngôn về sách
 

Một người không đọc sách chẳng hơn gì kẻ không biết đọc. A person who won’t read has no advantage over one who can’t read.

Chúng ta hãy dịu dàng và tử tế nâng niu những phương tiện của tri thức. Chúng ta hãy dám đọc, nghĩ, nói và viết. Let us tenderly and kindly cherish, therefore, the means of knowledge. Let us dare to read, think, speak, and write.

Một cuốn sách hay trên giá sách là một người bạn dù quay lưng lại nhưng vẫn là bạn tốt. A good book on your shelf is a friend that turns its back on you and remains a friend.

Trong những cuốn sách ẩn chứa linh hồn của suốt chiều dài quá khứ. In books lies the soul of the whole past time.

 

xơ polyester xo polyester tiếng anh trẻ em bé học tiếng anh