Truyện ngụ ngôn song ngữ : Sư tử - con gấu và con cáo


Monkey Junior

The lion, the bear and the fox


Just as a great Bear rushed to seize a stray kid, a Lion leaped from another direction upon the same prey.

The two fought furiously for the prize until they had received so many wounds that both sank down unable to continue the battle.

Just then a Fox dashed up, and seizing the kid, made off with it as fast as he could go, while the Lion and the Bear looked on in helpless rage.

"How much better it would have been," they said, "to have shared in a friendly spirit."

Those who have all the toil do not always get the profit.

Source: Aesop Fables

Sư tử, gấu và cáo

Cùng lúc Con gấu lớn lao ra bắt một con dê con bị lạc bầy và con sư tử kia cũng nhảy ra vồ lấy một con mồi theo hướng khác.

Trận đấu dữ dội diễn ra cho đến khi cả hai có nhiều vết thương thì cuộc chiến kết thúc vì không con nào có thể chiến đấu tiếp .

Vừa lúc đó một con cáo từ đâu xông tới, bắt ngay lấy con mồi, tha con mồi chạy biến đi nhanh hết sức có thể. Trong khi đó sư tử và gấu gấu nhìn nó chạy đi trong sự tức giận mà không làm gì được.

Chúng cùng nhìn nhau mà nói rằng:" Chuỵện đã tốt hơn nếu chúng ta biết chia sẻ nhau với tinh thần đoàn kết.

Chưa hẳn ra sức thật nhiều sẽ có kết quả tốt đẹp 

Đọc online tại truyenthieunhi.net: Truyện ngụ ngôn song ngữ : Sư tử - con gấu và con cáo

Monkey Junior Early star

Mục lục

Danh ngôn về sách
 

Một người không đọc sách chẳng hơn gì kẻ không biết đọc. A person who won’t read has no advantage over one who can’t read.

Chúng ta hãy dịu dàng và tử tế nâng niu những phương tiện của tri thức. Chúng ta hãy dám đọc, nghĩ, nói và viết. Let us tenderly and kindly cherish, therefore, the means of knowledge. Let us dare to read, think, speak, and write.

Một cuốn sách hay trên giá sách là một người bạn dù quay lưng lại nhưng vẫn là bạn tốt. A good book on your shelf is a friend that turns its back on you and remains a friend.

Trong những cuốn sách ẩn chứa linh hồn của suốt chiều dài quá khứ. In books lies the soul of the whole past time.

 

xơ polyester xo polyester tiếng anh trẻ em bé học tiếng anh