Truyện ngụ ngôn song ngữ : Đám trẻ con và những con ếch


Monkey Junior

The boys and the frogs

Some boys, playing near a pond, saw a number of Frogs in the water, and began to pelt them with stones.

They killed several of them, when one of the Frogs, lifting his head out of the water, cried out: "Pray stop, my boys; what is sport to you is death to us."

"What we do in sport often makes great trouble for others."

Source: Aesop Fables

Đám trẻ con và những con ếch

Một đám trẻ con đang chơi gần một cái ao, rồi đám trẻ trông thấy một số con ếch trên mặt nước và bắt đầu ném những hòn đá vào chúng.  

Đám trẻ con đã giết chết một vài con, khi đó một con ếch, ngóc đầu lên khỏi mặt nước, khẩn khoản: "Các cậu bé của tôi xin hãy dừng lại, trò chơi của các bạn đang giết chết chúng tôi đấy."

"Những trò chơi của chúng ta thường gây rắc rối lớn cho người khác."

Đọc online tại truyenthieunhi.net: Truyện ngụ ngôn song ngữ : Đám trẻ con và những con ếch

Monkey Junior Early star

Mục lục

Danh ngôn về sách
 

Một người không đọc sách chẳng hơn gì kẻ không biết đọc. A person who won’t read has no advantage over one who can’t read.

Chúng ta hãy dịu dàng và tử tế nâng niu những phương tiện của tri thức. Chúng ta hãy dám đọc, nghĩ, nói và viết. Let us tenderly and kindly cherish, therefore, the means of knowledge. Let us dare to read, think, speak, and write.

Một cuốn sách hay trên giá sách là một người bạn dù quay lưng lại nhưng vẫn là bạn tốt. A good book on your shelf is a friend that turns its back on you and remains a friend.

Trong những cuốn sách ẩn chứa linh hồn của suốt chiều dài quá khứ. In books lies the soul of the whole past time.

 

xơ polyester xo polyester tiếng anh trẻ em bé học tiếng anh