Truyện ngụ ngôn song ngữ : Bó đũa


Monkey Junior

The Bundle of Sticks

AN OLD man on the point of death summoned his sons around him to give them some parting advice. He ordered his servants to bring in a faggot of sticks, and said to his eldest son: “Break it.” The son strained and strained, but with all his efforts was unable to break the Bundle. The other sons also tried, but none of them was successful. “Untie the faggots,” said the father, “and each of you take a stick.” When they had done so, he called out to them: “Now, break,” and each stick was easily broken. “You see my meaning,” said their father.
“UNION GIVES STRENGTH.”

Bó đũa 
Một ông lão già sắp qua đời. Ông cho gọi các con trai lại và căn dặn. Ông sai người giúp việc mang vào một bó đũa và bảo cậu con trai cả bẻ nó. Người con cố bẻ nhưng với mọi nỗ lực mà vẫn không bẻ được bó đũa. Những người con trai còn lại cố gắng bẻ nhưng không ai bẻ được. "Tháo bó đũa ra "- người cha nói "Các con mỗi người hay cầm một cái đũa". Các con làm như cha dặn rồi ông bảo con bẻ và từng cái đũa được bẻ gãy dễ dàng. Người cha ôn tồn " các con hiểu ý cha chứ".

“Đoàn kết làm nên sức mạnh.”

Dịch bởi: Anh Anh

Đọc online tại truyenthieunhi.net: Truyện ngụ ngôn song ngữ : Bó đũa

Monkey Junior Early star

Mục lục

Danh ngôn về sách
 

Một người không đọc sách chẳng hơn gì kẻ không biết đọc. A person who won’t read has no advantage over one who can’t read.

Chúng ta hãy dịu dàng và tử tế nâng niu những phương tiện của tri thức. Chúng ta hãy dám đọc, nghĩ, nói và viết. Let us tenderly and kindly cherish, therefore, the means of knowledge. Let us dare to read, think, speak, and write.

Một cuốn sách hay trên giá sách là một người bạn dù quay lưng lại nhưng vẫn là bạn tốt. A good book on your shelf is a friend that turns its back on you and remains a friend.

Trong những cuốn sách ẩn chứa linh hồn của suốt chiều dài quá khứ. In books lies the soul of the whole past time.

 

xơ polyester xo polyester tiếng anh trẻ em bé học tiếng anh