Truyện ngụ ngôn song ngữ : Con nai bị mù một mắt


Monkey Junior

The One-Eyed Doe
A DOE had had the misfortune to lose one of her eyes, and could not see any one approaching her on that side. So to avoid any danger she always used to feed on a high cliff near the sea, with her sound eye looking towards the land. By this means she could see whenever the hunters approached her on land, and often escaped by this means. But the hunters found out that she was blind of one eye, and hiring a boat rowed under the cliff where she used to feed and shot her from the sea. “Ah,” cried she with her dying voice,
“YOU CANNOT ESCAPE YOUR FATE.” 

Con nai bị mù một mắt
Một con nai đã gặp bất hạnh để đánh mất một mắt của nó, và không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì đến gần nó. Để tránh mọi nguy hiểm nó thường kiếm ăn trên vách đá cao trên biển với con mắt âm thanh luôn hướng về đất liền. Bằng cách đó nó có thể thấy bất cứ khi nào những thợ săn đến gần nó trên mặt đất và nó thường thoát bằng cách đó. Nhưng những thợ săn phát hiện ra nó bị mù một mắt và thuê một chiếc thuyền chèo dưới vách nơi nó thường kiếm ăn và bắn nó từ trên biển. Nó kêu với giọng hấp hối "ah"
“Bạn không thể thoát khỏi định mệnh của bạn.”

Dịch bởi: Clover CLover

Đọc online tại truyenthieunhi.net: Truyện ngụ ngôn song ngữ : Con nai bị mù một mắt

Monkey Junior Early star

Mục lục

Danh ngôn về sách
 

Một người không đọc sách chẳng hơn gì kẻ không biết đọc. A person who won’t read has no advantage over one who can’t read.

Chúng ta hãy dịu dàng và tử tế nâng niu những phương tiện của tri thức. Chúng ta hãy dám đọc, nghĩ, nói và viết. Let us tenderly and kindly cherish, therefore, the means of knowledge. Let us dare to read, think, speak, and write.

Một cuốn sách hay trên giá sách là một người bạn dù quay lưng lại nhưng vẫn là bạn tốt. A good book on your shelf is a friend that turns its back on you and remains a friend.

Trong những cuốn sách ẩn chứa linh hồn của suốt chiều dài quá khứ. In books lies the soul of the whole past time.

 

xơ polyester xo polyester tiếng anh trẻ em bé học tiếng anh