Truyện ngụ ngôn song ngữ : Người đàn ông và thần dê


Monkey Junior

The Man and the Satyr

A MAN had lost his way in a wood one bitter winter’s night. As he was roaming about, a Satyr came up to him, and finding that he had lost his way, promised to give him a lodging for the night, and guide him out of the forest in the morning. As he went along to the Satyr’s cell, the Man raised both his hands to his mouth and kept on blowing at them. “What do you do that for?” said the Satyr.
“My hands are numb with the cold,” said the Man, “and my breath warms them.” 
After this they arrived at the Satyr’s home, and soon the Satyr put a smoking dish of porridge before him. But when the Man raised his spoon to his mouth he began blowing upon it. “And what do you do that for?” said the Satyr. 
“The porridge is too hot, and my breath will cool it.” 
“Out you go,” said the Satyr. “I will have nought to do with a man who can blow hot and cold with the same breath.”

Người đàn ông và thần dê
Một người đàn ông đi lạc đường trong một khu rừng giữa đêm mùa đông giá lạnh. Khi anh ta đang đi lang thang, một thần dê đã đến gần người đàn ông và nhận thấy anh ta đang bị lạc đường, thần dê hứa rằng sẽ cho anh ta một chỗ ngủ vào ban đêm và hướng dẫn để anh ta ra khỏi rừng khi trời sáng. Khi đi cùng với thần dê, người đàn ông giơ cả hai tay lên miệng và tiếp tục thổi vào chúng. “Ngươi đang làm gì vậy?” thần dê hỏi.
“Cái lạnh làm tay tôi tê cứng” người đàn ông nói “và hơi thở của tôi làm ấm chúng.”
Sau khi họ đến nhà của thần dê, thần dê liền đặt một bát cháo nóng nghi ngút khói trước mặt anh ta. Nhưng khi người đàn ông nâng muỗng lên miệng và bắt đầu thổi vào nó. “Và người đang làm gì nữa vậy?” thần dê hỏi.
“Cháo nóng quá, hơi thở của tôi sẽ làm mát nó.”
“Ngươi ra ngoài đi” thần dê nói “Thật là vô ích khi giúp một người có thể thổi ra hai luồng khí nóng và lạnh với cùng một hơi thở.”

Dịch bởi: Đinh Nguyên

Đọc online tại truyenthieunhi.net: Truyện ngụ ngôn song ngữ : Người đàn ông và thần dê

Monkey Junior Early star

Mục lục

Danh ngôn về sách
 

Một người không đọc sách chẳng hơn gì kẻ không biết đọc. A person who won’t read has no advantage over one who can’t read.

Chúng ta hãy dịu dàng và tử tế nâng niu những phương tiện của tri thức. Chúng ta hãy dám đọc, nghĩ, nói và viết. Let us tenderly and kindly cherish, therefore, the means of knowledge. Let us dare to read, think, speak, and write.

Một cuốn sách hay trên giá sách là một người bạn dù quay lưng lại nhưng vẫn là bạn tốt. A good book on your shelf is a friend that turns its back on you and remains a friend.

Trong những cuốn sách ẩn chứa linh hồn của suốt chiều dài quá khứ. In books lies the soul of the whole past time.

 

xơ polyester xo polyester tiếng anh trẻ em bé học tiếng anh