Truyện ngụ ngôn song ngữ : Bốn con trâu và một con sư tử


Monkey Junior

The four oxen and the lion 

A Lion used to prowl about a field in which Four Oxen used to dwell.


Many a time he tried to attack them; but whenever he came near they turned their tails to one another, so that whichever way he approached them he was met by the horns of one of them.

At last, however, they fell a-quarrelling among themselves, and each went off to pasture alone in a separate corner of the field.

Then the Lion attacked them one by one and soon made an end of all four.

United we stand, divided we fall

Source: Aesop Fables

Bốn con trâu và một con sư tử

Có một con sư tử thường hay rình nấp ở một cánh đồng nơi mà có bốn chú trâu thường ăn cỏ.

Nhiều lần con sư tử cố gắng tấn công chúng; nhưng mỗi khi con sư tử tới gần, thì chúng quay đuôi vào nhau để khi con sư tử tiến đến gần bất kì hướng nào, nó phải đối mặt với một trong những những cặp sừng của chúng.

Cuối cùng, vì không thoả mãn với nhau, và mỗi con chia tách ra để hưởng một mình ở một góc riêng trên cánh đồng.

Sau đó, con sư tử tấn công từng con một và đã dẫn đến cái kết của cả bốn con trâu.

Đoàn kết thì sống, chia rẽ thì chết

Đọc online tại truyenthieunhi.net: Truyện ngụ ngôn song ngữ : Bốn con trâu và một con sư tử

Monkey Junior Early star

Mục lục

Danh ngôn về sách
 

Một người không đọc sách chẳng hơn gì kẻ không biết đọc. A person who won’t read has no advantage over one who can’t read.

Chúng ta hãy dịu dàng và tử tế nâng niu những phương tiện của tri thức. Chúng ta hãy dám đọc, nghĩ, nói và viết. Let us tenderly and kindly cherish, therefore, the means of knowledge. Let us dare to read, think, speak, and write.

Một cuốn sách hay trên giá sách là một người bạn dù quay lưng lại nhưng vẫn là bạn tốt. A good book on your shelf is a friend that turns its back on you and remains a friend.

Trong những cuốn sách ẩn chứa linh hồn của suốt chiều dài quá khứ. In books lies the soul of the whole past time.

 

xơ polyester xo polyester tiếng anh trẻ em bé học tiếng anh