Truyện ngụ ngôn song ngữ : Cua mẹ và cua con


Monkey Junior

The two crabs

One fine day two Crabs came out from their home to take a stroll on the sand.

"Child," said the mother, "you are walking very ungracefully. You should accustom yourself to walking straight forward without twisting from side to side." 

"Pray, mother," said the young one, "do but set the example yourself, and I will follow you."

"Examples is the best precept"

Source: Aesop Fables

 Hai con cua  

Một ngày đẹp trời hai con cua đi ra khỏi nhà để đi dạo trên cát.

"Này con gái" cua mẹ nói, "Con đang đi rất thiếu duyên dáng đấy. Con nên tập dần cho quen để đi thẳng hướng đừng đi ngang như thế".

" Mẹ hãy thử trước" cua con nói, " Làm một ví dụ từ chính mẹ và con sẽ làm theo"

" Ví dụ là lời dạy bảo tốt nhất." 

Dịch bởi: Lưu Chánh

Đọc online tại truyenthieunhi.net: Truyện ngụ ngôn song ngữ : Cua mẹ và cua con

Monkey Junior Early star

Mục lục

Danh ngôn về sách
 

Một người không đọc sách chẳng hơn gì kẻ không biết đọc. A person who won’t read has no advantage over one who can’t read.

Chúng ta hãy dịu dàng và tử tế nâng niu những phương tiện của tri thức. Chúng ta hãy dám đọc, nghĩ, nói và viết. Let us tenderly and kindly cherish, therefore, the means of knowledge. Let us dare to read, think, speak, and write.

Một cuốn sách hay trên giá sách là một người bạn dù quay lưng lại nhưng vẫn là bạn tốt. A good book on your shelf is a friend that turns its back on you and remains a friend.

Trong những cuốn sách ẩn chứa linh hồn của suốt chiều dài quá khứ. In books lies the soul of the whole past time.

 

xơ polyester xo polyester tiếng anh trẻ em bé học tiếng anh