She likes to eat carrots

bởi Linh Giang. Th5. 21, 2024 0
Chia sẻ Tweet Pin it

 


I have a sister. Her name is Lisa. Her is twenty five years old. Her likes to eat carrots. Her can eat carrots every day. Her puts carrots in his favorite dish. Her always says that carrots are good for our eyes.


Bài trước

Cabbage

Bài tiếp theo

Isabella has a doll

  Đừng bỏ lỡ một câu chuyện

  Theo dõi bản tin email của chúng tôi:

  Đừng lo lắng, chúng tôi ghét thư rác nhiều như bạn

  Bài viết liên quan

  80 mẫu câu tiếng Anh giao tiếp hàng ngày với con
  Bé học tiếng Anh

  80 mẫu câu tiếng Anh giao tiếp hàng ngày với con

  bởi Linh Giang. Th5. 30, 2024 0

  Để lại bình luận