I like to learn English

bởi Linh Giang. Th5. 21, 2024 0
Chia sẻ Tweet Pin it

I like to learn English. I learn English every day. I am learning English now. Learning English is fun. I speak English every day. I speak English
with my teacher. I speak English with my friends.


Bài trước

A new handbag

Bài tiếp theo

This is a knife

  Đừng bỏ lỡ một câu chuyện

  Theo dõi bản tin email của chúng tôi:

  Đừng lo lắng, chúng tôi ghét thư rác nhiều như bạn

  Bài viết liên quan

  80 mẫu câu tiếng Anh giao tiếp hàng ngày với con
  Bé học tiếng Anh

  80 mẫu câu tiếng Anh giao tiếp hàng ngày với con

  bởi Linh Giang. Th5. 30, 2024 0

  Để lại bình luận