I watch TV

bởi Linh Giang. Th5. 21, 2024 0
Chia sẻ Tweet Pin it

 

I watch TV. I listen to music. I sweep the floor. I clean the bathroom. I do the dishes. I clean the kitchen. I feed my dogs. I water my flowers.


Bài trước

A new handbag

Bài tiếp theo

This is a knife

  Đừng bỏ lỡ một câu chuyện

  Theo dõi bản tin email của chúng tôi:

  Đừng lo lắng, chúng tôi ghét thư rác nhiều như bạn

  Bài viết liên quan

  80 mẫu câu tiếng Anh giao tiếp hàng ngày với con
  Bé học tiếng Anh

  80 mẫu câu tiếng Anh giao tiếp hàng ngày với con

  bởi Linh Giang. Th5. 30, 2024 0

  Để lại bình luận