New Year party

bởi Linh Giang. Th5. 21, 2024 0
Chia sẻ Tweet Pin it

 

We went to a New Year party last night. It was fun. We ate a lot of good food. We listened to music. We sang and danced together all night. Everyone had a great time at the party.


Bài trước

This is my neighbour

Bài tiếp theo

I see a rabbit

  Đừng bỏ lỡ một câu chuyện

  Theo dõi bản tin email của chúng tôi:

  Đừng lo lắng, chúng tôi ghét thư rác nhiều như bạn

  Bài viết liên quan

  80 mẫu câu tiếng Anh giao tiếp hàng ngày với con
  Bé học tiếng Anh

  80 mẫu câu tiếng Anh giao tiếp hàng ngày với con

  bởi Linh Giang. Th5. 30, 2024 0

  Để lại bình luận