Đồng dao Rềnh rềnh ràng ràng

bởi Linh Giang. Th5. 20, 2024 0
Chia sẻ Tweet Pin it


RỀNH RỀNH RÀNG RÀNG

Rềnh rềnh ràng rang
Ba gang chiếu trải
Xích lại cho gần 

Một người hai chân 

Hai người bốn chân 

Ba người sáu chân 

Bốn người tám chân 

Chân gầy chân béo 

Dệt vải cho bà 

Vải hoa vải trắng 

Đến mai trời nắng 

Đem vải ra phơi 

Đến mốt đẹp trời 

Đem ra may áo 

Rềnh rềnh ràng rang


    Đừng bỏ lỡ một câu chuyện

    Theo dõi bản tin email của chúng tôi:

    Đừng lo lắng, chúng tôi ghét thư rác nhiều như bạn

    Bài viết liên quan

    Để lại bình luận