She is my friend

bởi Linh Giang. Th5. 21, 2024 0
Chia sẻ Tweet Pin it

 

Anna is an American girl. She is my friend. She is nine years old. She has long hair. Her hair is blonde. She washes her hair every other day. She likes to smile. She is always happy. I like her.


Bài trước

This is my best friend

Bài tiếp theo

Jessica is my sister

  Đừng bỏ lỡ một câu chuyện

  Theo dõi bản tin email của chúng tôi:

  Đừng lo lắng, chúng tôi ghét thư rác nhiều như bạn

  Bài viết liên quan

  80 mẫu câu tiếng Anh giao tiếp hàng ngày với con
  Bé học tiếng Anh

  80 mẫu câu tiếng Anh giao tiếp hàng ngày với con

  bởi Linh Giang. Th5. 30, 2024 0

  Để lại bình luận