Simon likes eating donuts

bởi Linh Giang. Th5. 21, 2024 0
Chia sẻ Tweet Pin it

 

Simon likes eating donuts. He can eat donuts every day. Eating donuts can be lots of fun. He had some donuts with his friends yesterday. He loves chocolate donuts. It is always great to eat them.


Bài trước

Isabella has a doll

  Đừng bỏ lỡ một câu chuyện

  Theo dõi bản tin email của chúng tôi:

  Đừng lo lắng, chúng tôi ghét thư rác nhiều như bạn

  Bài viết liên quan

  80 mẫu câu tiếng Anh giao tiếp hàng ngày với con
  Bé học tiếng Anh

  80 mẫu câu tiếng Anh giao tiếp hàng ngày với con

  bởi Linh Giang. Th5. 30, 2024 0

  Để lại bình luận