This is my mp4 player

bởi Linh Giang. Th5. 21, 2024 0
Chia sẻ Tweet Pin it

This is my mp4 player. It is small. It is pink. It is portable. I have videos on it. I have music on it. There is a small

screen to watch movies. I use it to learn English. I like it very much. It is very handy for me.


  Đừng bỏ lỡ một câu chuyện

  Theo dõi bản tin email của chúng tôi:

  Đừng lo lắng, chúng tôi ghét thư rác nhiều như bạn

  Bài viết liên quan

  80 mẫu câu tiếng Anh giao tiếp hàng ngày với con
  Bé học tiếng Anh

  80 mẫu câu tiếng Anh giao tiếp hàng ngày với con

  bởi Linh Giang. Th5. 30, 2024 0

  Để lại bình luận