Thuyết trình tiếng Anh chủ đề người thân – My Mother

bởi Linh Giang. Th5. 26, 2024 0
Chia sẻ Tweet Pin it


MY MOTHER

She is 38 years old. She is a nurse. She has dark wovy hair. She has big brown eyes. She is helpful, friendly, happy and careful. 9he likes doing aerobics, doing crosswords, reading books in her free time. She likes to eat vegetables and fruit. She dislikes meat and chocolate. My mother helps me in my studies and guides me while doing my school homework. I love my mother very much.  Đừng bỏ lỡ một câu chuyện

  Theo dõi bản tin email của chúng tôi:

  Đừng lo lắng, chúng tôi ghét thư rác nhiều như bạn

  Bài viết liên quan

  80 mẫu câu tiếng Anh giao tiếp hàng ngày với con
  Bé học tiếng Anh

  80 mẫu câu tiếng Anh giao tiếp hàng ngày với con

  bởi Linh Giang. Th5. 30, 2024 0

  Để lại bình luận