Thuyết trình tiếng Anh chủ đề người thân My Brother

bởi Linh Giang. Th5. 26, 2024 0
Chia sẻ Tweet Pin it


MY BROTHER

This is my brother. His name is Jeremy. He is 11 years old. He is a pupil. He has short brown hair. He has big blue eyes. He is clever and sociable. He likes playing computer games and skateboarding in his free time. He likes to eat hamburger. and pizza. He dislikes fruit and vegetables. My brother has a good habit of helping people. I am proud that God gave me such a brother.
  Đừng bỏ lỡ một câu chuyện

  Theo dõi bản tin email của chúng tôi:

  Đừng lo lắng, chúng tôi ghét thư rác nhiều như bạn

  Bài viết liên quan

  80 mẫu câu tiếng Anh giao tiếp hàng ngày với con
  Bé học tiếng Anh

  80 mẫu câu tiếng Anh giao tiếp hàng ngày với con

  bởi Linh Giang. Th5. 30, 2024 0

  Để lại bình luận