Trash can

bởi Linh Giang. Th5. 21, 2024 0
Chia sẻ Tweet Pin it

 


My teacher says that we must always throw our garbage into the trash can. Every day when I am home, I put my garbage in a plastic trash bag and knot it up before I put it into the trash can. The garbage collector comes at 4 a.m. every day. It’s time to take out the garbage.


Bài trước

I love Watermelon

Bài tiếp theo

I like apples

  Đừng bỏ lỡ một câu chuyện

  Theo dõi bản tin email của chúng tôi:

  Đừng lo lắng, chúng tôi ghét thư rác nhiều như bạn

  Bài viết liên quan

  80 mẫu câu tiếng Anh giao tiếp hàng ngày với con
  Bé học tiếng Anh

  80 mẫu câu tiếng Anh giao tiếp hàng ngày với con

  bởi Linh Giang. Th5. 30, 2024 0

  Để lại bình luận