A Baby goes to Sleep

bởi Linh Giang. Th5. 21, 2024 0
Chia sẻ Tweet Pin it

 


A Baby Goes to Sleep

The baby crawls on the floor. It stops. Then it crawls some more. Then it stops again. Mama looks at the baby. She picks up the baby. She carries the baby to the crib. She puts the baby in the crib. She puts a blanket on the baby. The baby falls asleep.


Bài trước

A Cat and a Dog

Bài tiếp theo

A Boat in the Tub

  Đừng bỏ lỡ một câu chuyện

  Theo dõi bản tin email của chúng tôi:

  Đừng lo lắng, chúng tôi ghét thư rác nhiều như bạn

  Bài viết liên quan

  80 mẫu câu tiếng Anh giao tiếp hàng ngày với con
  Bé học tiếng Anh

  80 mẫu câu tiếng Anh giao tiếp hàng ngày với con

  bởi Linh Giang. Th5. 30, 2024 0

  Để lại bình luận