A Boat in the Tub

bởi Linh Giang. Th5. 21, 2024 0
Chia sẻ Tweet Pin it

A Boat in the Tub

He fills the tub. He fills it with warm water. He gets in the tub. He plays with his rubber boat. The rubber boat floats on the water. He pushes the boat down. He pushes it to the bottom. He lets it go. It pops up to the top. It floats on top of the water.


Bài trước

A Baby goes to Sleep

Bài tiếp theo

She sees a Worm

  Đừng bỏ lỡ một câu chuyện

  Theo dõi bản tin email của chúng tôi:

  Đừng lo lắng, chúng tôi ghét thư rác nhiều như bạn

  Bài viết liên quan

  80 mẫu câu tiếng Anh giao tiếp hàng ngày với con
  Bé học tiếng Anh

  80 mẫu câu tiếng Anh giao tiếp hàng ngày với con

  bởi Linh Giang. Th5. 30, 2024 0

  Để lại bình luận