An Airplane in the Sky

bởi Linh Giang. Th5. 21, 2024 0
Chia sẻ Tweet Pin it

 

An Airplane in the Sky

The boy hears a sound. He looks up. He sees an airplane. The airplane is in the sky. It is a silver airplane. It has two wings. It has a tail. It has two jet engines. There is a pilot on the airplane. He flies the airplane. He lands the airplane.


Bài trước

A Baby goes to Sleep

Bài tiếp theo

She sees a Worm

  Đừng bỏ lỡ một câu chuyện

  Theo dõi bản tin email của chúng tôi:

  Đừng lo lắng, chúng tôi ghét thư rác nhiều như bạn

  Bài viết liên quan

  80 mẫu câu tiếng Anh giao tiếp hàng ngày với con
  Bé học tiếng Anh

  80 mẫu câu tiếng Anh giao tiếp hàng ngày với con

  bởi Linh Giang. Th5. 30, 2024 0

  Để lại bình luận