Birthday cake and Candles

bởi Linh Giang. Th5. 21, 2024 0
Chia sẻ Tweet Pin it

 

Birthday Cake and Candles

It is her birthday. She is six years old. She looks at the birthday cake. It has white icing. There are six candles on top. Her mom and dad sing Happy Birthday. Her dad lights the candles. She makes a wish. She blows out the candles. She claps her hands. Her mom and dad clap their hands.


Bài trước

She sees a Worm

Bài tiếp theo

Car in a Car Wash

  Đừng bỏ lỡ một câu chuyện

  Theo dõi bản tin email của chúng tôi:

  Đừng lo lắng, chúng tôi ghét thư rác nhiều như bạn

  Bài viết liên quan

  80 mẫu câu tiếng Anh giao tiếp hàng ngày với con
  Bé học tiếng Anh

  80 mẫu câu tiếng Anh giao tiếp hàng ngày với con

  bởi Linh Giang. Th5. 30, 2024 0

  Để lại bình luận