Car in a Car Wash

bởi Linh Giang. Th5. 21, 2024 0
Chia sẻ Tweet Pin it

 

Car in a Car Wash

She sits in the car. Her dad drives the car. He drives to a car wash. The car goes through the car wash. Water sprays onto the car. Soap sprays onto the car. Soft brushes scrub the car. More water sprays onto the car. The car is clean. Men dry the car with clean rags. The car is dry.


Bài tiếp theo

Cookie on the Floor

  Đừng bỏ lỡ một câu chuyện

  Theo dõi bản tin email của chúng tôi:

  Đừng lo lắng, chúng tôi ghét thư rác nhiều như bạn

  Bài viết liên quan

  80 mẫu câu tiếng Anh giao tiếp hàng ngày với con
  Bé học tiếng Anh

  80 mẫu câu tiếng Anh giao tiếp hàng ngày với con

  bởi Linh Giang. Th5. 30, 2024 0

  Để lại bình luận