Cookie on the Floor

bởi Linh Giang. Th5. 21, 2024 0
Chia sẻ Tweet Pin it

 

Cookie on the Floor

She takes a cookie out of the package. She drops the cookie. It falls on the floor. The cookie breaks. It breaks into four pieces. Four pieces are on the floor. She picks up the pieces. She takes them to the kitchen. She throws them into the trashcan. She takes another cookie out of the package.


Bài trước

Car in a Car Wash

Bài tiếp theo

Noisy Animals, Quiet Animals

  Đừng bỏ lỡ một câu chuyện

  Theo dõi bản tin email của chúng tôi:

  Đừng lo lắng, chúng tôi ghét thư rác nhiều như bạn

  Bài viết liên quan

  80 mẫu câu tiếng Anh giao tiếp hàng ngày với con
  Bé học tiếng Anh

  80 mẫu câu tiếng Anh giao tiếp hàng ngày với con

  bởi Linh Giang. Th5. 30, 2024 0

  Để lại bình luận