My father

bởi Linh Giang. Th5. 21, 2024 0
Chia sẻ Tweet Pin it

 

My father goes to work at 7 o’clock. He is a teacher. He teaches Math and English. He loves his job. He loves teaching. He loves his students. He is happy.


Bài tiếp theo

She is my friend

  Đừng bỏ lỡ một câu chuyện

  Theo dõi bản tin email của chúng tôi:

  Đừng lo lắng, chúng tôi ghét thư rác nhiều như bạn

  Bài viết liên quan

  80 mẫu câu tiếng Anh giao tiếp hàng ngày với con
  Bé học tiếng Anh

  80 mẫu câu tiếng Anh giao tiếp hàng ngày với con

  bởi Linh Giang. Th5. 30, 2024 0

  Để lại bình luận