My mother likes cooking

bởi Linh Giang. Th5. 21, 2024 0
Chia sẻ Tweet Pin it

 

My mother likes cooking. Last week, I bought her a new frying pan. She fixed me a great dinner of spaghetti and garlic mashed potatoes. We ate dinner together. I love eating everything she cooks. Everything she cooks looks delicious. She is so fabulous. She is a great mother and a wonderful wife.


Bài trước

I am at the temple today

Bài tiếp theo

Sandra likes gardening

  Đừng bỏ lỡ một câu chuyện

  Theo dõi bản tin email của chúng tôi:

  Đừng lo lắng, chúng tôi ghét thư rác nhiều như bạn

  Bài viết liên quan

  80 mẫu câu tiếng Anh giao tiếp hàng ngày với con
  Bé học tiếng Anh

  80 mẫu câu tiếng Anh giao tiếp hàng ngày với con

  bởi Linh Giang. Th5. 30, 2024 0

  Để lại bình luận