My son loves bananas

bởi Linh Giang. Th5. 21, 2024 0
Chia sẻ Tweet Pin it

 

My son loves bananas. He always wants to eat them. I bought some bananas from the supermarket yesterday. I put them on our dining table. He grabbed a banana. He peeled it with his fingers. He put it in his mouth and chewed it slowly. He looked very happy


  Đừng bỏ lỡ một câu chuyện

  Theo dõi bản tin email của chúng tôi:

  Đừng lo lắng, chúng tôi ghét thư rác nhiều như bạn

  Bài viết liên quan

  80 mẫu câu tiếng Anh giao tiếp hàng ngày với con
  Bé học tiếng Anh

  80 mẫu câu tiếng Anh giao tiếp hàng ngày với con

  bởi Linh Giang. Th5. 30, 2024 0

  Để lại bình luận