I live and work in Bangkok

bởi Linh Giang. Th5. 21, 2024 0
Chia sẻ Tweet Pin it

 

I live and work in Bangkok. There are many people in Bangkok. Bangkok is the capital of Thailand. It is a big city. It is very interesting. You can travel around Bangkok by using the BTS. It is easy to get everywhere in Bangkok. I like living in Bangkok


Bài trước

My son loves bananas

Bài tiếp theo

She likes to eat broccoli

  Đừng bỏ lỡ một câu chuyện

  Theo dõi bản tin email của chúng tôi:

  Đừng lo lắng, chúng tôi ghét thư rác nhiều như bạn

  Bài viết liên quan

  80 mẫu câu tiếng Anh giao tiếp hàng ngày với con
  Bé học tiếng Anh

  80 mẫu câu tiếng Anh giao tiếp hàng ngày với con

  bởi Linh Giang. Th5. 30, 2024 0

  Để lại bình luận