She likes to eat broccoli

bởi Linh Giang. Th5. 21, 2024 0
Chia sẻ Tweet Pin it


I have a sister. Her name is Pim. She likes to eat broccoli. She can eat broccoli every day. Mom puts broccoli in her
favorite soup. She really loves it. She always eats her broccoli so she can grow big and healthy.


Bài tiếp theo

She loves reading

  Đừng bỏ lỡ một câu chuyện

  Theo dõi bản tin email của chúng tôi:

  Đừng lo lắng, chúng tôi ghét thư rác nhiều như bạn

  Bài viết liên quan

  80 mẫu câu tiếng Anh giao tiếp hàng ngày với con
  Bé học tiếng Anh

  80 mẫu câu tiếng Anh giao tiếp hàng ngày với con

  bởi Linh Giang. Th5. 30, 2024 0

  Để lại bình luận