Sweet sticky rice is made with coconut milk, sugar and salt

bởi Linh Giang. Th5. 21, 2024 0
Chia sẻ Tweet Pin it

 

My mother went to the market this morning. She bought some sweet sticky rice with dried fish and fried onions for me. Sweet sticky rice is made with coconut milk, sugar and salt. I love eating it. It tastes good. I usually eat it after dinner.


Bài trước

I see a rabbit

Bài tiếp theo

I have an umbrella

  Đừng bỏ lỡ một câu chuyện

  Theo dõi bản tin email của chúng tôi:

  Đừng lo lắng, chúng tôi ghét thư rác nhiều như bạn

  Bài viết liên quan

  80 mẫu câu tiếng Anh giao tiếp hàng ngày với con
  Bé học tiếng Anh

  80 mẫu câu tiếng Anh giao tiếp hàng ngày với con

  bởi Linh Giang. Th5. 30, 2024 0

  Để lại bình luận