I have an umbrella

bởi Linh Giang. Th5. 21, 2024 0
Chia sẻ Tweet Pin it

 

I have an umbrella. It is green. I bought it at a market two weeks ago. I like it. I always carry it with me. I keep it in my bag every day. I always make sure that I have the umbrella in my bag. It started raining half an hour ago and I was glad I had the umbrella.


  Đừng bỏ lỡ một câu chuyện

  Theo dõi bản tin email của chúng tôi:

  Đừng lo lắng, chúng tôi ghét thư rác nhiều như bạn

  Bài viết liên quan

  80 mẫu câu tiếng Anh giao tiếp hàng ngày với con
  Bé học tiếng Anh

  80 mẫu câu tiếng Anh giao tiếp hàng ngày với con

  bởi Linh Giang. Th5. 30, 2024 0

  Để lại bình luận