My house has an air conditioner.

bởi Linh Giang. Th5. 21, 2024 0
Chia sẻ Tweet Pin it

My house has an air conditioner. It makes the air cold. It is on the wall. The air conditioner is quiet. There is a remote control to turn it on and off. It makes wind in the room. It feels nice. We use it in the summer


  Đừng bỏ lỡ một câu chuyện

  Theo dõi bản tin email của chúng tôi:

  Đừng lo lắng, chúng tôi ghét thư rác nhiều như bạn

  Bài viết liên quan

  80 mẫu câu tiếng Anh giao tiếp hàng ngày với con
  Bé học tiếng Anh

  80 mẫu câu tiếng Anh giao tiếp hàng ngày với con

  bởi Linh Giang. Th5. 30, 2024 0

  Để lại bình luận