This is my map

bởi Linh Giang. Th5. 21, 2024 0
Chia sẻ Tweet Pin it

This is my map. It is a map of Europe. It shows all the countries in Europe. The map shows the names of the capital cities too. The map is on my wall. I look at the map every day. I learn where each country is. I want to visit every country.


Bài trước

I like mangoes

Bài tiếp theo

Mobile phone

  Đừng bỏ lỡ một câu chuyện

  Theo dõi bản tin email của chúng tôi:

  Đừng lo lắng, chúng tôi ghét thư rác nhiều như bạn

  Bài viết liên quan

  80 mẫu câu tiếng Anh giao tiếp hàng ngày với con
  Bé học tiếng Anh

  80 mẫu câu tiếng Anh giao tiếp hàng ngày với con

  bởi Linh Giang. Th5. 30, 2024 0

  Để lại bình luận