Mobile phone

bởi Linh Giang. Th5. 21, 2024 0
Chia sẻ Tweet Pin it

 

My old mobile phone was broken. I wanted to buy a new one. I went to a shopping mall. I looked for a good mobile phone. I found a phone that I liked, but it was too expensive. I didn’t have enough money to buy it. I came back home. I was very sad.


Bài trước

This is my map

Bài tiếp theo

This is my mp4 player

  Đừng bỏ lỡ một câu chuyện

  Theo dõi bản tin email của chúng tôi:

  Đừng lo lắng, chúng tôi ghét thư rác nhiều như bạn

  Bài viết liên quan

  80 mẫu câu tiếng Anh giao tiếp hàng ngày với con
  Bé học tiếng Anh

  80 mẫu câu tiếng Anh giao tiếp hàng ngày với con

  bởi Linh Giang. Th5. 30, 2024 0

  Để lại bình luận